เยี่ยมบ้านริมรั้วโรงงาน

28 ตุลาคม 2559 ทรัพย์ทิพย์ออกเยี่ยมบ้านริมรั้วโรงงาน “น้อง Stop” เป็นลูคีเมีย เนื่องจากคุณแม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย
ขอให้แข็งแรงไวๆนะคะ

  • Date 28 ตุลาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม