โครงการณรงค์รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนประจำปี 2560

15 มีนาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการณรงค์รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน ประจำปี 2560 ตามนโยบาลจังหวัดลพบุรี จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

  • Date 15 มีนาคม 2560
  • Tags โครงการด้านสังคม