โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2557

เป็นโครงการเปิดบ้านให้ชุมชนรอบๆโรงงานเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ ต.นิคมลำนารายณ์และ ต.บัวชุม รวมถึงผู้นำชุมชนและลูกบ้านในพื้นที่ ต.นิคมฯและ ต.บัวชุม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

  • Date 22 ตุลาคม 2557
  • Tags โครงการด้านสังคม