ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกับ อบต.นิคมลำนาราย์

เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุกล้ามเนื้ออ่อนแรง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

  • Date 19 มีนาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม