กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ประจำปี 2558

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ม.6 บ้านโค้งรถไฟ ต.นิคมลำนารายณ์ เป็นกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดโรงงานที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ในทุกๆปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง

  • Date 14 เมษายน 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม