กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ทางบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ และร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านโค้งรถไฟ วัด และโรงเรียน

  • Date 11 สิงหาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม