โครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี2 ประจำปี 2558

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ส่วนในปี 2558ได้มีการเพิ่มจำนวนโรงเรียนเป็น 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟและโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

  • Date 1 ตุลาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม