โครงการ OPEN HOUSE ประจำปี 2558

ทรัพย์ทิพย์เปิดบ้านให้ชุมชนและหน่วยงานที่อยู่รอบๆโรงงานเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของโรงงาน ตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  • Date 1 ตุลาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม