โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่จัดขึ้นในแต่ละตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร

  • Date 26 ตุลาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม