กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน

ทรัพย์ทิพย์ร่วมสนับสนุนงบประมาณและส่งนักกีฬาเข้าร่วมในงานกีฬาต้านยาเสพติดของตำบลนิคมลำนาราย์ประจำปี 2558

  • Date 27 ตุลาคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม