กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี 2558

ทางบริษัทฯได้สนับสนุนของรางวัลในงานลอยกระทงของชุมชนให้แก่ อบต.นิคมลำนารายณ์ วัดโบสถ์ วัดสิงหาราม

  • Date 1 พฤศจิกายน 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม