สำรวจความพึงพอใจของชุมชนประจำปี 2558

เป็นการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความห่วงกังวลจากชุมชนรอบๆโรงงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสำรวจประจำทุกๆปี

  • Date 6 พฤศจิกายน 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม