ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการกับความยั่งยืนในสังคม

26 มกราคม 2559 ทรัพย์ทิพย์ร่วมสัมมนา “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการกับความยั่งยืนในสังคม”
ภายใต้โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  • Date 26 มกราคม 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม