ประชุมโครงการลด คัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ (3Rs)

2 ธันวาคม 2559 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ร่วมประชุมโครงการลด คัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ (3Rs) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ส.อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลนิคมลำนารายณ์ รพ.สต.นิคมลำนารายณ์ สถานประกอบการร้านค้า สถานศึกษา และบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

โดยได้จัดประชุมตัวแทนแต่ละภาคส่วนเพื่อนำหลักการและแนวทางการบริหารจัดการขยะมาต่อยอด พัฒนาตำบลนิคมลำนารายณ์ต่อไป

  • Date 15 กันยายน 2559
  • Tags โครงการด้านสิ่งแวดล้อม