กิจกรรมอาสาพาน้องเที่ยวโรงงานประจำปี 2559

22 กันยายน 2559
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัด “กิจกรรมอาสาพาน้องเที่ยวโรงงาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการอาสาพาน้องเรียนปี 3 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน

กิจกรรมอาสาพาน้องเที่ยวโรงงานครั้งนี้ ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เข้าชมกระบวนการผลิต พูดคุยแลกเปลี่ยประสบการณ์กับครูจิตอาสา และรับความรู้จากพี่ๆ นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการโดยตรง

งานนี้ได้ทั้งรอยยิ้มและประสบการณ์ สุขใจทั้งพี่ทีมงาน คณะครูและน้องๆ นักเรียนครับ^^

  • Date 22 กันยายน 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม