โครงการ Open House ประจำปี 2560

เปิดบ้านทรัพย์ทิพย์ให้ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมกระบวนการผลิตและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านต่างๆ

  • Date 3 พฤศจิกายน 2560
  • Tags โครงการด้านเศรษฐกิจ