ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2

24 มีนาคม 2559 ทรัพย์ทิพย์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

  • Date 24 มีนาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม