สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสามัคคีวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด  สนับสนุนชุดนักกีฬาจำนวน 50 ชุด ให้นักกีฬาตัวแทนทีมอำเภอชัยบาดาล ประเภทกีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอลทีมชาย, เปตองทีมชาย-หญิง และนักกีฬาพื้นบ้าน สำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสามัคคีวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-1 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

  • Date 25 มีนาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม