สนับสนุนโครงการอบรมอาสาช่วยเหลือกิจการตำรวจ (อสตร.)

21 มีนาคม 2559 ทรัพย์ทิพย์มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการอบรมอาสาช่วยเหลือกิจการตำรวจ (อสตร.) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ณ สถานีตำรวจชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

  • Date 21 มีนาคม 2559
  • Tags โครงการด้านสังคม