กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2558

ทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัล และของรางวัลต่างๆในกิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ ต.นิคมลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ ต.เกาะรัง ต.ศิลาทิพย์ ต.ท่ามะนาว ต.บัวชุม และเทศบาลตำบลลำนารายณ์

  • Date 10 มกราคม 2558
  • Tags โครงการด้านสังคม