ก.ค. 05

โครงการอาสาพาน้องเรียน ปีที่ 5

เนื่องจากในปี 2560 เราได้จัดโครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี เป็นที่พึงพอใจจากทางคุณครูและนักเรียน ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางคณะกรรมการ CSR จึงดำเนินโครงการทรัพย์ทิพย์อาสาพาน้องเรียนปี 5 เพื่อเป็นการสืบต่อเนื่อง พัฒนาการศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆนักเรียน นอกจากนี้ได้เพิ่มชั่วโมงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย แล้วพบกันวันแรก 6 กรกฎาคม 2561 นี้