ก.ค. 05

โครงการ Green Zone Green House ประจำปี 2561

โครงการ Green Zone Green House  เป็นโครงการแจกพันธุ์ไม้ผลให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากผลผลิตของไม้ผล  คณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสักและคณะกรรมการ CSR บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผลในชุมชนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น และสำหรับโครงการ Green Zone Green House ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ณ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาว หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว